Domov
Povpraševanje
Ponudba
Dejavnosti
Galerija
O podjetju
Zaposleni
  • 4
  • 2
  • 5
  • 1
  • 3
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Svetovanje in
   gospodarjenje z
      gozdom.

Nega in gojenje
   gozda.

Transport lesa.
Ročna in strojna
   sečnja.

Ročno in
   traktorsko
      spravilo.

Spravilo z žičnico.

Odkup lesa na
   panju ali
      ali ob cesti.

Priprava
  energijskega lesa.


Izgradnja gozdnih
   prometnic.


Obžagovanje
   dreves.
      

Nudimo vam:

    - ROČNO IN STROJNO SEČNJO

Zaradi zahtevnosti dela in svojevrstnih razmer na posameznem delovišču je pred prvim pričetkom sečnje potrebno opraviti temeljit pregled delovišča. Po ogledu delovišča izberemo najprimernejšo metodo spravila lesa. Strojna sečnja je bolj primerna pri spravilu lesa, ki je bil poškodovan v vremenski v ujmi (žledolom, vetrolom, snegolom, plazovi, lubadar). Strojna sečnja je varnejša in hitrejša ter za cenejša v primerjavi z ročno sečnjo. Ročna sečnja je primerna pri spravilu lesa na manj zahtevnih območjih.

Za strojno sečnjo uporabljamo harvester, ki drevo podere, oklesti, izmeri ter prežaga na določeno dolžino.

    - ŽIČNO IN TRAKTROSKO SPRAVILO LESA

Spravilo lesa se razlikuje glede na zahtevnost terena. Spravilo lesa opravljamo s traktorjem in traktorskimi priključki. Z vitlom zagotovimo, da les spravimo do želenega pobočja od koder ga nato z gozdarsko prikolico spravimo do želene lokacije. Na terenih, ki onemogočajo oz. so prezahtevni za vožnjo s traktorjem uporabljamo sodobno žičnico, ki omogoča spravilo lesa do razdalje 800 metrov.

    - PREVOZI LESA IN GRADBENE MEHANIZACIJE

Z dvema gozdarskima kamionoma, ki imata nameščeno nakladalno napravo ter dodatno gozdarsko prikolico poskrbimo, da prepeljemo les do končnih lokacij. Tereni, ki so gozdarskim kamionom nedostopni, uporabimo traktorsko gozdarsko prikolico. Z bagrsko prikolico pa poskrbimo tudi za prevoz gradbene mehanizacije.

    - PRIPRAVA DRV IN LESNE BIOMASE

Ker je za kvalitetna drva potreben pravi čas sečnje vam nudimo kvalitetna bukova, brezova in mešana drva ter bukove goli, katerih čas sečnje je še posebaj skrbno izbran. Drva vam razžagamo na želeno dolžino ter vam jih nato dostavimo na dom.

    - SANACIJA IN NEGA GOZDOV

Za izboljšanje kvalitete gozdov in omogočanja koriščenja vseh funkcij gozda je nujno potrebno izvajanje z načrti predpisanih del pri gojenju in varstvu gozdov ter splošno koristnih funkcij gozda. Zato za vas uredimo vaš gozd.

    - IZKOPI IN GRADNJA GOZDNIH POTI


DEJAVNOSTI
 Svetovanje in gospodarjenje z gozdom.
 Nega in gojenje gozda.
 Transport lesa.
 Ročna in strojna sečnja.
 Ročno in traktorsko spravilo.
DEJAVNOSTI
 Spravilo z žičnico.
 Odkup lesa na panju ali ob cesti.
 Priprava energijskega lesa.
 Izgradnja gozdnih prometnic.
 Obžagovanje dreves.
CIRLES d.o.o., Preddvor
 Tupaliče 21
 4205 Preddvor, Slovenija
 Tel.:+386 4 25 55 830
 Fax:+386 4 25 55 831
 E-pošta: info@cirles.si