svetovanje in gospodarjenje z gozdom

nega in gojenje gozda

transport lesa

transport lesa

ročna in strojna sečnja

ročno in traktorsko spravilo

spravilo z žičnico

odkup lesa na panju ali ob cesti

priprava energijskega lesa

izgradnja gozdnih prometnic

obžagovanje dreves

gozdarstvo

cirles d.o.o.

preddvor

tupaliče

posek

gozd

gmajna

spravilo

les

posek gozda

sečnja in spravilo lesa

sečnja in spravilo lesa cena

sečnja in spravilo dreves

sečnja in spravilo dreves cena

posek in spravilo lesa

posek in spravilo lesa cena

posek lesa

posek lesa cena

posek dreves

posek dreves cena

tupaliče

tupaliče 21

preddvor

drva

biomasa

energijski

energijski les

Domov
Povpraševanje
Ponudba
Dejavnosti
Galerija
O podjetju
Zaposleni
  • 4
  • 2
  • 5
  • 1
  • 3
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Svetovanje in
   gospodarjenje z
      gozdom.

Nega in gojenje
   gozda.

Transport lesa.
Ročna in strojna
   sečnja.

Ročno in
   traktorsko
      spravilo.

Spravilo z žičnico.

Odkup lesa na
   panju ali
      ali ob cesti.

Priprava
  energijskega lesa.


Izgradnja gozdnih
   prometnic.


Obžagovanje
   dreves.
      

Program razvoja podeželja

Naziv aktivnosti

Za nakup gozdarskega traktorja kolesnika, smo prejeli sredstva iz naslova operacije »Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

Povzetek

Podjetje Cirles d.o.o. je pridobilo finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«. S podprto gozdarsko mehanizacijo bomo izvajali storitve sečnje in spravila lesa. Podjetje smo ustanovili leta 1991 in smo usmerjeni v sečnjo, spravilo in odkup lesa. Z novim strojem bomo povečali obseg dela.

Glavne dejavnosti

Podjetje je usmerjeno v sečnjo (ročno in strojno), spravilo (traktorsko in žično) v normalnih in ekstremnih razmerah. Izvajamo tudi prevoze lesa in gradbene mehanizacije, sanacijo in nego gozdov, izdelava gozdnih cest, priprava drv in lesne biomase.

Cilji

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bomo v podjetju sledili naslednjim ciljem:

    - trajnostno gospodarjenje z gozdovi,

    - večja varnost pri delu v gozdu in

    - zaposlitev v gozdarstvu.

Pričakovani rezultati

    - Višji prihodek podjetja.

    - Bolj varno delo v gozdu.

    - Večja učinkovitost spravila.

Povezave

Spletna stran evropske komisije: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/

 

DEJAVNOSTI
 Svetovanje in gospodarjenje z gozdom.
 Nega in gojenje gozda.
 Transport lesa.
 Ročna in strojna sečnja.
 Ročno in traktorsko spravilo.
DEJAVNOSTI
 Spravilo z žičnico.
 Odkup lesa na panju ali ob cesti.
 Priprava energijskega lesa.
 Izgradnja gozdnih prometnic.
 Obžagovanje dreves.
CIRLES d.o.o., Preddvor
 Tupaliče 21
 4205 Preddvor, Slovenija
 Tel.:+386 4 25 55 830
 Fax:+386 4 25 55 831
 E-pošta: info@cirles.si